LUYỆN THI

PHẦN MỀM THI LUẬT GIAO THÔNG (TỰ LUYỆN)

1/ Phần mềm Học luật 600 câu cài trên máy tính để bàn

2/ Phần mềm Học luật 600 câu cài trên dòng điện thoại Iphone

3/ Phần mềm Học luật 600 câu cài trên điện thoại HDH Android (Vsmart, Samsung, Bphone…)

CHÚ Ý:

TRUNG TÂM THÀNH ĐẠT CÓ MỞ LỚP ÔN THI LUẬT TẬP TRUNG LÝ THUYẾT VÀ LUYỆN TẬP THI TRÊN MÁY VI TÍNH VÀO CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN. HỌC VIÊN NẾU ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ THÌ THI ĐẠT KẾT QUẢ RẤT CAO.