LỊCH THI

Lịch Thi Tháng 12

lưu ý: Học viên chỉ được dự thi tốt nghiệp khi hoàn thành DAT theo quy định TT Hạng/Khóa Ngày Thi tốt nghiệp Ngày thi sát hạch Thứ Tốt Nghiệp Thứ Sát hạch Ghi chú 1  Ô Tô 22/12/2022   Thứ Năm   HV đủ DAT 2  Ô Tô 29/12/2022   Thứ Năm   HV […]

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

Kết quả Sát hạch Ô tô ngày 25/10/2022

Đạt Sát hạch. Rớt Sát hạch. Vắng Sát hạch. Thông thường, Giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có sau khoảng 01 tháng kể từ ngày thi. Học viên chú ý theo dõi trạng thái (đã có GPLX) trên trang này. Trung tâm sẽ nhắn tin cho học viên khi GPLX được phát hành. Học viên có GPLX […]

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

Kết quả Sát hạch Ô tô ngày 19/10/2022

Đạt Sát hạch. Rớt Sát hạch. Vắng Sát hạch. Thông thường, Giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có sau khoảng 01 tháng kể từ ngày thi. Học viên chú ý theo dõi trạng thái (đã có GPLX) trên trang này. Trung tâm sẽ nhắn tin cho học viên khi GPLX được phát hành. Học viên có GPLX […]